FITRIYANI, S.Si, M.Pd

NIP. 198208082009022001.
Pendidikan : S1 Matematika, S2 Teknologi Pendidikan
Pengalaman Mengajar: SMAN 1 Rancabungur (2009 – 2019)
Prestasi: Instruktur Nasional Matematika
Visi: Menjadi guru profesional yang menginspirasi dan senatiasa dicintai serta dirindukan kehadirannya oleh peserta didik

Kepala Sekolah Yang Pernah Menjabat

Hj Ny. Rd. Yunianingrum, M.Pd

Masa Kerja : 2009 – 2010
Status : Pelaksana Tugas

Dra. Hj. Eli Supartini

Masa Kerja: 2010 – 2012
Status: Definitif

Nandang Suherwan, S.Pd, MM

Masa Kerja : 2012 – 2014
Status : Definitif

Drs. Wahyudin, MM

Masa kerja : 2014 – 2015
Status : Definitif

Hj Ny. Rd. Yunianingrum, M.Pd

Masa Kerja : 2015
Status : Pelaksana Tugas

Drs Ahmad Suja'i

Masa Kerja: 2015 – 2016
Status: Definitif

Drs. Agus Rusliana, MM

Masa Kerja : 2016 – 2017
Status : Pelaksana Tugas

Drs. H. Ade Nurhudaya, MM

Masa kerja : 2017 – 2018
Status : Pelaksana Tugas

Drs. H. Budi Rahman, M.Pd

Masa Kerja : 2018 – 2019
Status : Definitif

Drs. H. Ade Nurhudaya, MM

Masa Kerja: 2019 
Status: Pelaksana tugas